Софтуер за управление на услуги


Описание

MSD (Management of Service Delivery) е ERP система за управление, обслужване и контрол на предлаганите услуги. Освен, характерната за повечето складови системи, поддръжка на номенклатури, доставки и продажби, в MSD са заложени и много иновативни подходи. Те решават редица проблеми, свързани с управлението на работния график и резервирането на услуги. В основата на системата е заложена резервацията, около която са изградени връзките и ограниченията между "участници" в процеса - услуга, клиент, служител, работен график и работно място/уред.

Предимства

 • Автоматизиране и подобряване процеса на обслужване
 • Модерно управление на ресурсите на фирмата
 • Отчитане и следене на разходите и приходите
 • Пълен контрол над работния процес и минимизиране на злоупотребите
 • Целият бизнес на едно място
 • Модерна организация в крак с новите технологии
 • По-добро представяне пред клиентите

Поддържане и настройка на номенклатури

 • Услуги
 • Стоки
 • Материали
 • Доставчици
 • Лица за контакт
 • Длъжности
 • Служители
 • Клиентски картони (включително пълна история на ползвани услуги, комуникация с клиента и т.н.)

Управление и настройка на ресурсите

Ресурсите, които могат да бъдат ангажирани с резервациите са служители, работни места и работни уреди. Най-често дадена услуга се извършва от един служител на едно работно място. Системата дава пълна свобода при дефиниране на ангажираните ресурси, като в същото време осигурява възможности за стриктни настройки, които да лимитират възможността от евентуални застъпвания. Някои от основните ограничения са:
 • Максимален брой едновременно изпълнявани резервации за ресурс/клиент/услуга
 • Минимален и максимален брой изисквани ресурси за една резервация
 • Основен и алтернативни ресурси по услуги
 • Основен и алтернативни ресурси по клиенти

Управление на резервациите

 • Различни изгледи:
  • По служители
  • По работни места
  • По работни уреди
  • Като списък
 • Дневен и седмичен календар
 • Отчитане и следене на статусите
 • Предупреждение за наближаващи резервации
 • Разнообразни филтри
 • Отчитане на изразходени материали
 • Управление на услуги без фиксирани ресурси (фитнес, басейн и т.н.)
 • Автоматично добавяне на серия от услуги
 • Отчитане на точки и импулси по уреди

Управление на продажбите

 • Гъвкаво отчитане и следене на продадените стоки и услуги
 • Приемане на заявки за стоки
 • Поддържане на клиентска картотека
 • Ценови листи с преференциални цени
 • Клубни карти с предплатени суми, услуги или стоки
 • Разсрочено плащане
 • Разпечатка на разписка, фактура и/или касов бон

Управление на промоциите

 • Работа с множество ценови листи - глобални и за групи клиенти
 • Възможности за отстъпка на ниво групи услуги или отделни услуги
 • Работа с предплатени карти/ваучери/абонаменти
 • Работа с предплатени пакети с включени услуги

Управление на работния график

 • Седмичен изглед на работното време
 • Гъвкаво управление и разместване на работни смени
 • Автоматично генериране на разписание по зададено правило
 • Следене за незастъпване на работни смени

Външни устройства

 • Възможност за управление на фискален принтер за разпечатка на касов бон
 • Възможност за издаване на магнитни карти на клиенти и разпознаване по тях
 • Възможност за достъп на служителите до системата чрез магнитни карти
 • Възможност за бързо маркиране на материали/стоки/услуги чрез баркод

Допълнителни възможности

 • Автоматично начисляване на заплати (според отработеното време или реализирания оборот)
 • Разпечатка на ценоразписи
 • Поддържане на рецепти и автоматично управление на наличностите
 • Управление на доставките и направените заявки
 • Отчитане на резултата от ревизии
 • Поддържане на разнообразни справки в 3 формата - HTML, DOC и XLS
 • Удобства:
  • Бърза навигация и унифицирани екрани
  • Филтри и сортиране
  • Предупредителни съобщения и насочваща информация
  • Смяна на теми за изглед
  • Подробен наръчник
 • Сигурност:
  • Защита на достъпа
  • Гъвкава система от привилегии
  • Проследяване на действия и съхраняване на пълна история
  • Защита от финансови злоупотреби
Изтеглете презентация на системата от тук.
Изтеглете ДЕМО версия на програмата и прегледайте Видео учителите от тук.