Софтуер за управление на услуги
MSD е вече със спряна поддръжка:
От 01.10.2013г. се преустановява поддръжката и издаването на нови версии на продукта.
01.10.2013 г.


За информация относно цената на продукта моля свържете се с нас на посочените контакти.